Hívható telefonszámok

SZAKRENDELÉS Hívható telefonszám Hívásfogadási idő
Kardiológia 74/550-989 munkanapokon
07:00-15:00
Nőgyógyászat 06-30-351-7178 délelőtt 07:00-08:00, délután 14:00-15:00
Ortopédia 06-30-837-8849 hétfőn 07:00-15:00, szerdán 07:00-08:00 és 14:00-15:00, pénteken 07:00-15:00
Gasztro-enterológia 06-30-837-8958 hétfőn 08:00-15:00
Belgyógyászat-Anyagcsere gondozó 06-30-369-5875 délelőtt 07:00-08:00 délután 14:00-15:00
Ideggyógyászat 06-30-369-5104 délelőtt 07:00-08:00 délután 14:00-15:00
Reumatológia 06-30-369-4957 hétfőn, szerdán és csütörtökön délelőtt 07:00-08:00 délután 14:00-15:00
Szemészet 06-30-369-6001 délelőtt 07:00-08:00 délután 14:00-15:00
Bőrgyógyászat 74/550-974 kedden és csütörtökön délelőtt 07:00-08:00 délután 14:00-15:00
Laboratórium 74/550-988 munkanapokon 10:00-14:30
Röntgen 74/550-964 munkanapokon 08:00-14:00
Tüdőgondozó 74/550-965 május 27-től munkanapokon 07:00-15:00
Urológia 74/550-977 munkanapokon 07:00-15:00
Gyermek Gasztro-enterológia 74/550-977 munkanapokon 07:00-15:00
Gyermek pulmonológia 74/550-977 munkanapokon 07:00-15:00

 

FejlesztésekBonyhád Kórház és Rendelőintézet 

korszerűsítése 

 

Projekt rövid leírása:

 

A kórház korábbi átalakításának folytatásaként 264 millió Ft-ból teljes körűen megújul a tüdőgyógyászati részleg. A kórház jelenleg négy pavilonból álló épületegyüttes. Tömbösítés útján egy pavilon megszűnik, a tüdőgyógyászati funkciók az egyik főépülethez kerülnek integrálásra.  A betegellátást ezzel három épületbe szervezzük át. A tüdőgyógyászati diagnosztika a fekvőbeteg osztályához fog kapcsolódni, az eddig külön álló épületből - az osztály melletti épületrész felújítását követően – ide költözik. Az építési beruházással érintett terület (347 m2) megújul és a mai kor színvonalának megfelelővé válik az orvosi, ápolási eszközpark és informatikai rendszer is. Tüdőgyógyászati eszközök fejlesztése, a meglévő 40 éves gépek cseréjét szolgálják. Például a digitális mellkas átvilágítás eredményeként, korábbi fázisban felismerhetőek lesznek a tüdőbetegségek. Így a korai diagnózis hozzájárul az olcsóbb terápiás ellátáshoz, a betegek életminőségének teljes visszaállításához, és az egészségben töltött életévek növeléséhez a térségben. Fontos a lakosság számára, hogy a projekt ideje alatt a tüdőgyógyászati rendelések, vizsgálatok zavartalanul működnek.

A tüdőgyógyászat mellett az egynapos sebészet is bővül. A műtéti eszközök fejlesztése hozzájárul, hogy a bonyhádi térség lakosainak gyorsabb és teljesebb körű legyen az ellátása itt a Bonyhádi Kórházban. A projekt zárását követően a jövő év nyarától az OEP által finanszírozott egynapos esetszám is növekszik. A többletfinanszírozással és a beszerzett új eszközökkel egyes műtéttípusoknál a várólistát csökkenteni tudjuk.

A beruházással a struktúra- és funkcióváltás egészségpolitikai döntéseihez és átszervezési folyamatához a bonyhádi kórház újabb lépéssel kerül közelebb.

 

Projekt időtartama: 2013. október 10. - 2015. június 9.

 

Felhelyezés dátuma: 2014.01.20.
 

 

A projekt állapota 2014. május hó

 

A kórház a nyertes pályázat megvalósítása során kiválasztotta valamennyi szolgáltatást nyújtó partnerét. Elkészült 2013. év végéig a kiviteli terv, mely alapján összeállításra került az építési közbeszerzési dokumentáció, melyet a közreműködő hatóságok jóváhagytak. A közbeszerzés lefolytatásra került, és 2014. március 10.-én ünnepélyes keretek között aláírásra került az építési szerződés. Az építési kivitelezési munka a szerződésben rögzítettek szerint megkezdődött. Az orvosi eszköz közbeszerzési felhívása is elkészült, jelenleg a közreműködő hatóságok jóváhagyására várunk a kiírással. A fentiekről az itt élő lakosságot rendszeresen tájékoztatjuk az erre a célra készített kiadványon, és a sajtón keresztül is. A projekt jelen állapotában nincs olyan kockázati tényező, mely az eredeti projektzárási időpontot befolyásolná.

 

Frissítve: 2014.05.05.

 

 

A projekt állapota 2014. augusztus hó

 

Az építkezés a tervezett ütemezésnek megfelelően halad, megtörtént a bontási munkálat, elkészültek a belső válaszfalak, folyamatban van a nyílászárók cseréje. Az intézmény betegellátó rendje zavartalanul működik, melyet a rendszeres kooperációk tovább segítik. Az építkezésről folyamatos fotódokumentáció készül. Benyújtásra került az első kifizetési kérelem, melyet jóváhagyott a közreműködő szervezet. A projekt likviditása ezzel biztosított. Az orvosi eszköz közbeszerzési felhívására beérkeztek az ajánlatok, megtörtént a bírálat és a kiválasztás. A szabályossági tanúsítványt a Miniszterelnökség megküldte a kórház főigazgatójának. Augusztus hónapban történik meg a szerződéskötés.

 

Frissítve: 2014.08.12.

 

 

A projekt állapota 2014. október hó

 

Az orvosi eszköz közbeszerzés eredményhirdetése és a szerződés kötése megtörtént, a szerződéses összeg a tervezett kereten belüli. Ezzel valamennyi beszerzés a projektben lezajlott többletköltség nem merült fel. Megtervezésre került az orvosi eszközök szállítási ütemezése, mely értelmében a műtői eszközök még ez évben a gyógyítás szolgálatában állnak. Ennek fontosságát alapozza meg, hogy 2015 január 1-től előzetes befogadásra került az egynapos sebészeti esetszámok növelése a kórházban. A folyamatos építési kooperációk eredményeként a tüdőgyógyászati digitlis átvilágító berendezés szállítási ütemezése is megtervezésre került. Az építési munkák az előzetes ütemtervnek megfelelően haladnak. A projekt tervezett befejezésének határideje tartható.

 

Frissítve: 2014.10.10.

 

A projekt állapota 2015. február hó

 

Az orvosi eszköz közbeszerzés eredményeként a műtői eszközök leszállításra és beüzemelésre kerültek. A digitális átvilágítógép március hónapban érkezik meg. Az építési munkák az előzetes ütemtervnek megfelelően haladtak, így az érintett épület átalakítása, felújítása befejeződött. Ezzel egy időben a mint projektgazda megkezdjük a használatba vételi eljárás megindítását. Márciusban megérkező orvosi eszközök, és bútorzat beszerelését követően a szakembereknek, háziorvosoknak nyílt napot tartunk.

Folyamatosan nyújtjuk be a kifizetési kérelmeket és megkezdtük a projekt zárásának előkészítését is. A projekt tervezett befejezésének határideje tartható.

 

Frissítve: 2015.02.10.

 

A projekt állapota 2015. április hó

 

Az orvosi eszköz közbeszerzés eredményeként a digitális átvilágítógép március hónapban megérkezett. Ezzel kapcsolatos telepítési, beüzemelési és betanítási munkálatok megtörténtek. Megindult a használatba vételi eljárás. Április 2-án szakembereknek, háziorvosoknak nyílt napot tartottunk, amely keretében bemutatásra kerültek a fejlesztés eredményei. Elkezdtük a projekt zárórendezvényének előkészítését, melynek tervezett időpontja május 4-e. Kihelyezésre kerültek a D típusú táblák. Folyamatosan nyújtjuk be a kifizetési kérelmeket és megkezdtük a projekt zárásának előkészítését is. A projekt tervezett befejezésének határideje tartható.

 

Frissítve: 2015.04.07.

 

A projekt állapota 2015. május hó

 

2015. május 4-én ünnepélyes keretek között átadásra került a megújult tüdőgondozó a bonyhádi kórházban. Ezzel lezárult a pályázat megvalósítása. A zárórendezvényen részt vett Potápi Árpád János államtitkár úr a térség országgyűlési képviselője, Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád Város polgármestere, Dr. Horváth Kálmán Tolnai megyei Kormánymegbízott, Dr. Laczó Andrea az Állami Egészségügyi Központ Dél-dunántúli területi igazgatója és Sári Károly az egészségügyi államtitkárság stratégiai főosztályvezetője is. A lezárult projekt keretében megújult tüdőgyógyászat hatósági engedélyezési eljárása a végéhez közeledik. Ezt követően a szakma és a betegek birtokba vehetik az új egészségügyi létesítményt.

 

Frissítve: 2015.05.05.