Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

 

Adatvédelmi tisztviselő

Izsák Tünde

e-mail: titkarsag@bonyhadkorhaz.hu

Tisztelt Pácienseink!
2023. január 23-tól az alábbi táblázatban szereplő telefonszámokon kérhető előjegyzési időpont Rendelőintézetünk szakrendeléseire.
 

Részletek

FejlesztésekBonyhád Kórház és Rendelőintézet 

korszerűsítése 

 

Projekt rövid leírása:

 

A kórház korábbi átalakításának folytatásaként 264 millió Ft-ból teljes körűen megújul a tüdőgyógyászati részleg. A kórház jelenleg négy pavilonból álló épületegyüttes. Tömbösítés útján egy pavilon megszűnik, a tüdőgyógyászati funkciók az egyik főépülethez kerülnek integrálásra.  A betegellátást ezzel három épületbe szervezzük át. A tüdőgyógyászati diagnosztika a fekvőbeteg osztályához fog kapcsolódni, az eddig külön álló épületből - az osztály melletti épületrész felújítását követően – ide költözik. Az építési beruházással érintett terület (347 m2) megújul és a mai kor színvonalának megfelelővé válik az orvosi, ápolási eszközpark és informatikai rendszer is. Tüdőgyógyászati eszközök fejlesztése, a meglévő 40 éves gépek cseréjét szolgálják. Például a digitális mellkas átvilágítás eredményeként, korábbi fázisban felismerhetőek lesznek a tüdőbetegségek. Így a korai diagnózis hozzájárul az olcsóbb terápiás ellátáshoz, a betegek életminőségének teljes visszaállításához, és az egészségben töltött életévek növeléséhez a térségben. Fontos a lakosság számára, hogy a projekt ideje alatt a tüdőgyógyászati rendelések, vizsgálatok zavartalanul működnek.

A tüdőgyógyászat mellett az egynapos sebészet is bővül. A műtéti eszközök fejlesztése hozzájárul, hogy a bonyhádi térség lakosainak gyorsabb és teljesebb körű legyen az ellátása itt a Bonyhádi Kórházban. A projekt zárását követően a jövő év nyarától az OEP által finanszírozott egynapos esetszám is növekszik. A többletfinanszírozással és a beszerzett új eszközökkel egyes műtéttípusoknál a várólistát csökkenteni tudjuk.

A beruházással a struktúra- és funkcióváltás egészségpolitikai döntéseihez és átszervezési folyamatához a bonyhádi kórház újabb lépéssel kerül közelebb.

 

Projekt időtartama: 2013. október 10. - 2015. június 9.

 

Felhelyezés dátuma: 2014.01.20.
 

 

A projekt állapota 2014. május hó

 

A kórház a nyertes pályázat megvalósítása során kiválasztotta valamennyi szolgáltatást nyújtó partnerét. Elkészült 2013. év végéig a kiviteli terv, mely alapján összeállításra került az építési közbeszerzési dokumentáció, melyet a közreműködő hatóságok jóváhagytak. A közbeszerzés lefolytatásra került, és 2014. március 10.-én ünnepélyes keretek között aláírásra került az építési szerződés. Az építési kivitelezési munka a szerződésben rögzítettek szerint megkezdődött. Az orvosi eszköz közbeszerzési felhívása is elkészült, jelenleg a közreműködő hatóságok jóváhagyására várunk a kiírással. A fentiekről az itt élő lakosságot rendszeresen tájékoztatjuk az erre a célra készített kiadványon, és a sajtón keresztül is. A projekt jelen állapotában nincs olyan kockázati tényező, mely az eredeti projektzárási időpontot befolyásolná.

 

Frissítve: 2014.05.05.

 

 

A projekt állapota 2014. augusztus hó

 

Az építkezés a tervezett ütemezésnek megfelelően halad, megtörtént a bontási munkálat, elkészültek a belső válaszfalak, folyamatban van a nyílászárók cseréje. Az intézmény betegellátó rendje zavartalanul működik, melyet a rendszeres kooperációk tovább segítik. Az építkezésről folyamatos fotódokumentáció készül. Benyújtásra került az első kifizetési kérelem, melyet jóváhagyott a közreműködő szervezet. A projekt likviditása ezzel biztosított. Az orvosi eszköz közbeszerzési felhívására beérkeztek az ajánlatok, megtörtént a bírálat és a kiválasztás. A szabályossági tanúsítványt a Miniszterelnökség megküldte a kórház főigazgatójának. Augusztus hónapban történik meg a szerződéskötés.

 

Frissítve: 2014.08.12.

 

 

A projekt állapota 2014. október hó

 

Az orvosi eszköz közbeszerzés eredményhirdetése és a szerződés kötése megtörtént, a szerződéses összeg a tervezett kereten belüli. Ezzel valamennyi beszerzés a projektben lezajlott többletköltség nem merült fel. Megtervezésre került az orvosi eszközök szállítási ütemezése, mely értelmében a műtői eszközök még ez évben a gyógyítás szolgálatában állnak. Ennek fontosságát alapozza meg, hogy 2015 január 1-től előzetes befogadásra került az egynapos sebészeti esetszámok növelése a kórházban. A folyamatos építési kooperációk eredményeként a tüdőgyógyászati digitlis átvilágító berendezés szállítási ütemezése is megtervezésre került. Az építési munkák az előzetes ütemtervnek megfelelően haladnak. A projekt tervezett befejezésének határideje tartható.

 

Frissítve: 2014.10.10.

 

A projekt állapota 2015. február hó

 

Az orvosi eszköz közbeszerzés eredményeként a műtői eszközök leszállításra és beüzemelésre kerültek. A digitális átvilágítógép március hónapban érkezik meg. Az építési munkák az előzetes ütemtervnek megfelelően haladtak, így az érintett épület átalakítása, felújítása befejeződött. Ezzel egy időben a mint projektgazda megkezdjük a használatba vételi eljárás megindítását. Márciusban megérkező orvosi eszközök, és bútorzat beszerelését követően a szakembereknek, háziorvosoknak nyílt napot tartunk.

Folyamatosan nyújtjuk be a kifizetési kérelmeket és megkezdtük a projekt zárásának előkészítését is. A projekt tervezett befejezésének határideje tartható.

 

Frissítve: 2015.02.10.

 

A projekt állapota 2015. április hó

 

Az orvosi eszköz közbeszerzés eredményeként a digitális átvilágítógép március hónapban megérkezett. Ezzel kapcsolatos telepítési, beüzemelési és betanítási munkálatok megtörténtek. Megindult a használatba vételi eljárás. Április 2-án szakembereknek, háziorvosoknak nyílt napot tartottunk, amely keretében bemutatásra kerültek a fejlesztés eredményei. Elkezdtük a projekt zárórendezvényének előkészítését, melynek tervezett időpontja május 4-e. Kihelyezésre kerültek a D típusú táblák. Folyamatosan nyújtjuk be a kifizetési kérelmeket és megkezdtük a projekt zárásának előkészítését is. A projekt tervezett befejezésének határideje tartható.

 

Frissítve: 2015.04.07.

 

A projekt állapota 2015. május hó

 

2015. május 4-én ünnepélyes keretek között átadásra került a megújult tüdőgondozó a bonyhádi kórházban. Ezzel lezárult a pályázat megvalósítása. A zárórendezvényen részt vett Potápi Árpád János államtitkár úr a térség országgyűlési képviselője, Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád Város polgármestere, Dr. Horváth Kálmán Tolnai megyei Kormánymegbízott, Dr. Laczó Andrea az Állami Egészségügyi Központ Dél-dunántúli területi igazgatója és Sári Károly az egészségügyi államtitkárság stratégiai főosztályvezetője is. A lezárult projekt keretében megújult tüdőgyógyászat hatósági engedélyezési eljárása a végéhez közeledik. Ezt követően a szakma és a betegek birtokba vehetik az új egészségügyi létesítményt.

 

Frissítve: 2015.05.05.

 

 

Fejlesztés kronológiája

június - TIOP 2.2.6.12/1/B pályázat benyújtása

szeptember - pályázat sikerességéről tájékoztatás

november - támogatási szerződés megkötése
november - alvállalkozók kiválasztása szerződéskötés

december - B tábla felállítása
december - projektmenedzsment értekezlet
december - kiviteli terv készítése
december - építési közbeszerzés előkészítése

január - projektmenedzsment értekezlet
január - sajtóközlemény kiküldése a projekt megkezdéséről
január - építési közbeszerzési terv véleményeztetése
január - orvosi eszköz közbeszerzés előkészítése
január - projekt web aloldal létrehozása

február - projektmenedzsment értekezlet
február - építési közbeszerzés meghirdetése
február - orvosi eszköz közbeszerzés véleményeztetése
február - projektindító kiadvány elkészítése és terjesztése

március - projektmenedzsment értekezlet
március - építési szerződés nyilvános aláírása
március - fotódokumentáció készítése

április - projektmenedzsment értekezlet
április - építkezés megkezdése

május - orvosi eszköz közbeszerzés kiírása
május - projektmenedzsment értekezlet

június - orvosi eszköz közbeszerzés - ajánlatok beérkezése
június - kifizetési kérelem benyújtása
június - projektmenedzsment értekezlet

július - kifizetési kérelem elfogadása
július - projektmenedzsment értekezlet

augusztus - projektmenedzsment értekezlet
augusztus - építési kooperáció

szeptember - orvosi eszköz eredményhirdetés, szerződéskötés
szeptember - projektmenedzsment értekezlet
szeptember - építési kooperáció

október- projektmenedzsment értekezlet
október- építési kooperáció

november- projektmenedzsment értekezlet
november- építési kooperáció
november- műtői eszközök leszállítása, beüzemelése

december- projektmenedzsment értekezlet
december- építési kooperáció
december- kifizetési kérelem benyújtása

január- projektmenedzsment értekezlet
január- építési kooperáció
január- építkezés befejezése
február- projektmenedzsment értekezlet
március- átvilágító gép érkezése, installálása, betanítás
március- projektmenedzsment értekezlet
április- sajtónyilvános projektesemény – nyílt nap
május - sajtónyilvános projektzáró rendezvény, projekt zárása Sajtóközlemény itt

PROJEKT ADAT


TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0011

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt neve:
Bonyhád Kórház és Rendelőintézet korszerűsítése

Kedvezményezett:
Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet
Bonyhád Bajcsy Zs. utca 25.

Támogatási összeg:
264.000.000,- HUF
 

Fotógaléria

Projektfotók

További fotók

Dokumentumok

Bonyhád Kórház és Rendelőintézet korszerűsítése című projekt nyitórendezvényének meghívója

Bonyhád Kórház és Rendelőintézet korszerűsítése nyitórendezvényen kiadott sajtóközlemény

Bonyhád Kórház és Rendelőintézet korszerűsítése kiadvány